Jingga2

Jingga2: letterlijk vertaald vanuit het maleis, “tweemaal oranje” of “ook oranje”.

Oranje: een passagiersschip dat zijn eerste reis maakte van Amsterdam naar Jakarta en in de oorlog is ingezet als hospitaalschip. In eerste instantie om mensen te vermaken, maar ook om mensen beter te maken.

Oranje: de langste rivier in Afrika, die door zijn stroming water verschaft voor vele mensen en bijdraagt aan de ontwikkeling van de vele activiteiten die zich langs de rivier ontplooien.

2 staat voor de kernactiviteiten: interim- en projectmanagement. Twee zaken die dicht bij elkaar staan en toch een andere invalshoek hebben. Twee activiteiten die beiden veranderingen teweeg brengen binnen organisaties. Organisaties die besloten hebben “op reis te gaan” en positieve veranderingen en ontwikkelingen in hun bedrijf willen doorvoeren.

Hebt u ook als bedrijf op bepaalde momenten de behoefte om met externe ondersteuning een verandering of project succesvol doorgevoerd te krijgen?

Of zou het niet eenvoudiger zijn om een interim-manager in te huren om een vrijgevallen managersfunctie tijdelijk in te vullen zodat u zich kunt concentreren bij het werven van de nieuwe medewerker?

Als zelfstandig ondernemer heb ik me ontwikkeld tot een resultaat gerichte interim- en projectmanager. Hoewel ik graag gebruik maak van de uitspraak dat ik van de inhoud geen verstand heb, weet ik door mijn kennis en ervaring wel de juiste vragen te stellen. Door mijn eigen stijl en de combinatie van opleiding, werk- en levenservaring is mijn communicatie helder en doelgericht, overbrug ik verschillen en weet op een creatieve manier nieuwe verbindingen te leggen.