Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Jingga2. 

Jingga2 wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar hebben wij soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgt Jingga2 de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

Om offertes en facturen op te stellen heeft Jingga2 adresgegevens nodig. Voor het communiceren via mail of post hebben we (email)adresgegevens nodig. 

  • Jingga2 gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.
  • Jingga2 verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden, noch worden deze gratis verstrekt aan derden tegen wederdiensten. Aan Jingga2 verstrekte persoonsgegevens blijven in bezit van Jingga2.
  • Jingga2 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  • Jingga2 doet er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op beveiligde (cloud)omgevingen met realtime virus- en malwarebescherming. 
  • AVG geeft de cliĆ«nt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens? Neem contact met Buddy Walstra.